První hasičský sbor byl založen v roce 1871 v o čtyři roky později, kdy se stal stálým sborem, měl 55 členů. Vlastním praporem se mohl pochlubit 23. října 1906 při oslavách 25. výročí. O rok později byl sice vybaven motorovou stříkačkou, kterou však táhlo koňské spřežení, protože hasiči ještě tehdy neměli vlastní auto.

Dvě zbrojnice

Roku 1889 vzniká hasičský sbor v Pilsdorfu, který v roce 1899 čítá na 60 členů. Uniformy hasičům dodala firma F. Wenzel z Braunau. Vzhledem k tomu, že Pilsdorf byl rozdělen na dvě části, hasiči měli dvě zbrojnice. Jednu v horní a druhou v dolní části obce.

„Za II. světové války se oba sbory sloučily a počet členů byl zredukován na čtyřicet pět. Po odsunu Němců z Pilníkova noví osadníci založili český hasičský sbor asi o dvaceti členech, který se postupně rozrůstal. V roce 1948 byl stanoven název Požární ochrana ČR – základní organizace Pilníkov. Inventář sboru zahrnoval auto Tatra pro dopravu hasičů a jeden motorový agregát,“ přibližuje historii kronikář města Pilníkov Jiří Haken.

Požární zbrojnice byla například i v domku u pošty (čp. 56) nebo v domě čp. 104 na Hradčíně. Domek však vzrůstajícím potřebám hasičů přestával vyhovovat. V roce 1965 se proto začala stavět nová zbrojnice na místě zbořených domů v lokalitě Hradčín. Dokončena byla až v roce 1973.

Dva roky činnosti

Hasičský sbor byl aktivní do roku 1990, kdy jeho činnost skončila. SDH Pilníkov začíná znovu fungovat po sedmnácti letech – v roce 2007, kdy se uskutečnila zahajovací schůze obnoveného sboru dobrovolných hasičů. Starostou sboru se stal Jiří Elišák a velitelem Jiří Novotný ml.

Přestože pilníkovští hasiči obnovili svou činnost teprve před dvěma lety, na své konto si už stačili připsat několik zdařilých akcí. Vědět o sobě dali již 19. ledna 2008, kdy uspořádali populární ples, který dříve k hasičům neodmyslitelně patřil. Členové se začali účastnit také místních soutěží v požárním sportu. Kromě toho založili závodní tradici i v Pilníkově.

Kozlův počin

Krátce po obnovení tradice sboru dobrovolných hasičů v roce 2007 v Pilníkově založili hasiči tradici novou – pořádání okrskové soutěže mužů a žen o Pohár starosty Pilníkova. Domácí hned na prvním ročníku také uspěli. Družstva mužů i žen se shodně umístila na třetích místech. V letošním roce, při III. městských slavnostech, soutěž sledovala také delegace hasičů z partnerského polského města Marcziszow. „Letos si to obhlédli a příští rok už budou závodit,“ poznamenal pilníkovský starosta František Hubáček. Příští rok by tak zdejší soutěž v požárním sportu měla získat už mezinárodní rozměr.

Jana Tauchmanová