Jednotka tak sice byla připravena k nasazení, ale neměla možnost přepravy osob ani techniky. Na dva měsíce se tak stala nepoužitelnou. V únoru ale dostala do výpůjčky ze Dvora Králové Avii DA 31 s bohatým vybavením a dnes je už opět plně „bojeschpná“.

V současné době se do činnosti zásahového družstva zapojuje deset hasičů. Nároky na ně jsou ale stále větší. „Nově pod nás přešly také úkoly, které dříve řešila Civilní ochrana,“ vysvětlil velitel místní SDH Jaroslav Koudelka. Potvrzuje také současný trend, kdy hasiči řeší spíš různé technické problémy a dopravní nehody, zatímco požárů je minimum.

Jednotka z Vítězné je podpůrná a spolupracuje při zásazích především s profesionálními sbory. Jeden z největších požárů, u kterého zasahovali, se stal v prosinci 2007, kdy shořela střecha rodinného domu, který už nebylo možné používat. Zasahovali v posledních letech také při přírodních katastrofách, jako byly větrné kalamity a povodně.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Jednotka je při zásazích ale limitována svým vybavením. Nemají například motorovou pilu k rozřezávání spadlých stromů. Své nástupce z řad mládeže tu zatím nemají, ale v současné době vznikají plány na vytvoření dětského družstva.

Hasiči se všude podílejí na společenském životě obce. Tady ale mají také problém. „Dříve jsme tu pořádali pravidelné plesy a taneční zábavy. Bohužel, v současné době obec nemá sál a tak je není pořádat kde,“ vysvětlil Jaroslav Koudelka. Obec ale na hasiče myslela při výstavbě nového sportovního centra v Huntířově, kde má jednotka zbrojnici. Vedle hřiště budou klubovny a zázemí, které budou hasiči využívat. „Měla by tam být také plocha vhodná pro naše cvičení. Kromě toho dojde k vybudování rybníku, který budeme také využívat,“ doplnil velitel Koudelka.

Samozřejmě se místní hasiči podílejí na Dni obce, která každý rok přiláká stovky návštěvníků. V roce 2006 se její součástí stala oslava 60. výročí vzniku SDH v Huntířově.

Kozlův počin:

Jednou z nejnáročnějších akcí zdejší jednotky bylo hledání ztraceného muže, ke kterému došlo asi před dvěma roky. Senior odešel jen tak a nikdo nevěděl, zda se mu něco stalo. Ve spolupráci s policejními složkami a dalšími jednotkami bylo třeba pročesat okolní lesy, vodní toky i opuštěné stavby. Nejhorší je v těchto případech představa opuštěného a nemohoucího, často zraněného člověka, který někde čeká na pomoc. To i po dlouhých hodinách dodává sílu všem, kteří se na hledání podílejí. Odměnou je jim potom šťastný konec, kdy se podaří bezradného důchodce najít.