Jednou z velkých akcí, při které mostečtí hasiči zasahovali, byl začátek roku 2007 orkán Kyrill, který se nevyhnul ani České republice. Jednotka byla celé tři dny na nohou a odklízela následky přírodního živlu. V polovině roku 2008 proběhla jednání v Bílých Poličanech se starosty obcí o získání nové hasičské techniky z dotací Evropské unie, kde zástupci Mostku nechyběli. V půli roku došlo k závažným technickým problémům na CAS 25 Škoda 706. Vozidlo se stalo pro bezpečný zásah hasičů nepoužitelné, a proto obec zažádala o propůjčení vozu ze stanice Dvora Králové nad Labem. V červenci tak jednotka získala vozidlo LIAZ CAS 24K, vybavené technickými prostředky a připravené k řešení mimořádných událostí.

První den v měsíci srpnu si mohli hasiči na požáru rodinného domu vyzkoušet vozidlo v činnosti. Dalším vozidlem, které se dostalo do jejich rukou, je dopravní automobil DA 12 Avia z bývalého místního závodu Tiba. Je ale dočasně zásahu nezpůsobilé. Došlo k přestavbě garáží hasičské zbrojnice, neboť vozidlo Liaz je přeci jen vyšší než původní cisterna. Ke konci roku podává rezignaci starosta sboru Jaroslav Chalupník a dlouholetý pokladník Břetislav Mindl.

Letošní rok přináší mnohá očekávání. Starostou sboru se stává Radim Rejmont a pokladníkem Petr Rychtera. Sbor opět navazuje na přímé pozvání lidí na hasičský ples, který je pořádán každým rokem, a mnohdy bývá také jediným v obci.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

V současné době sbor čítá 74 členů. Ve výboru sboru jich zasedá jedenáct. V kolektivu mladých hasičů působí 15 členů do 18 let věku. Zásahová jednotka má 16 členů. Za prvních pět měsíců letošního roku řešila jednotka již patnáct mimořádných událostí, z toho dva požáry velkého rozsahu. Nedávno se podílela na odstraňování škod po velkém větru, který zatarasil silnici u Bílé Třemešné.

Během roku se členové aktivně zapojují do besed s mládeží ve školkách a školách. Na základě dohody o spolupráci s Obecním úřadem Mostek zajišťují technické zázemí při akcích pořádaných obecním úřadem a zájmovými organizacemi. Členové výboru sboru dochází k hasičským seniorům při životních jubileích. V září bude sbor pořádat podzimní kolo hry Plamen, závod požární všestrannosti, okresu Trutnov.

Práce s mládeží tu má dlouhou tradici. V roce 2004 se ale objevil problém s počtem mladých hasičů. Díky řadě akcí, jako byly výlety, exkurze nebo společné brigády, se koncem roku rozrostl počet členů na 23. V loňském roce se rozdělily schůzky na starší a mladší žáky. V letošním roce se starší žáci již zúčastnili Uzlovací soutěže v Radvanicích, jednotlivců v šedesátkách v Malých Svatoňovicích a Hry Plamen v Trutnově, kde byli osmí.

Kozlův počin:

Chloubou jednotky v Mostku je hasičská stříkačka z roku 1890. Její nová historie začala v červenci 2003. Tehdy objevili hasiči zařízení v kumbálu u garáže. Zjistili, že je stále funkční. Pustili se proto do rekonstrukce. Podařilo se zjistit, že pochází z Debrného, jak a kdy se ale dostala na Mostek není známé. Bylo třeba stříkačku rozebrat, všechny díly očistit od nešetrného nánosu barvy, obnovit původní nápisy a nahradit několik chybějících částí. Postupně se daří vracet historické stříkačce její původní vzhled. Zatím to obnášelo odhadem téměř tři stovky hodin volného času při broušení, montování a kovoobrábění. Na rekonstrukci stříkačky se podíleli Filip Forman, Radim Rejmont, Martin Kotyk a další. Samozřejmě všechno dělali zdarma. Podařilo se jim tak zachránit unikátní stroj, který obdivují nejen hasiči.