„Jedenáct roků v zimě probíhá šipkový turnaj, kterého se účastní jak dospělí, tak děti. Připravujeme sportovní kolbiště, terče i občerstvení,“ uvedl starosta sboru Jiří Bejr. Následuje tradiční hasičský ples s nemalou návštěvností obyvatel obce a širokého okolí. Připravují obrovskou hromadu dřeva na tradiční čarodějnice a stavějí vatru. Po mnoha letech obnovili tradici stavění máje, obec pomohla při organizaci lampionového průvodu, hasiči připravili pestré a chutné občerstvení. Začátkem léta jsou hasiči vydatnými pomocníky při dětském dni, obdobně je tomu při „loučení s létem“. Nechybí program pro velké i malé návštěvníky, drobné soutěže a taneční.

„Přestože máme výjezdovou jednotku pouze s označením JPO 5, zimní měsíce využíváme k různým školením, vloni to byla zdravotní příprava a poskytování první pomoci, školení řidičů, opakování vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Zdokonalili jsme si znalosti potřebné při dálkové dopravě vody," připomněl velitel sboru Karel Jansa. Cvičení proběhlo společně s jednotkami Libňatova, Havlovic, Suchovršic, Kvíčaly, Batňovic a Rtyně v Podkrkonoší.

Hasiči se starají o hasičskou zbrojnici a její okolí. První zbrojnice byla postavena v obci již v roce 1885. Po více jak sedmdesáti letech byla přistavěna zbrojnice nová k budově obecního úřadu. Prvním automobilem byla Tatra 805, v současné době je jím Avia 30. V roce 1970 byla postavena požární nádrž, o kterou se sbor rovněž stará. „Každoročně jí vypustíme, vyčistíme a umyjeme. Pořádáme u ní okrskovou soutěž Federálův memoriál,“ upřesnil Jiří Bejr. Okrsková soutěž znamená pro sbor přípravu techniky, přípravu soutěžního družstva a zajištění občerstvení pro účastníky z jiných sborů.

- SDH Maršov u Úpice má 30 členů, založen byl v roce 1884

- hasiči společně s obyvateli a podporou obce vysadili v ke století republiky Maršovskou lípu svobody

- k významným hasičským osobnostem patří velitel Karel Jansa, který je podle mínění hasičů hybnou silou veškerého dění sboru
Věra Nutilová (s přispěním vedení sboru SDH Maršov)

Věra Nutilová a SDH Maršov