Organizují nebo se podílejí na mnoha zdařilých kulturních a společenských akcích. Koncem zimy pořádají masopustní průvod s posezením u dobrého občerstvení. Následuje oblíbený „košt pálenek“, kdy rozhodčí hodnotí chuť, vůni i vzhled a mají přetěžký úkol, určit ten nejlepší vzorek.

Koncem dubna připraví polena, postaví hranici na tradiční čarodějnický rej. Navíc zajistí nejrůznější občerstvení, postaví velký stan, navozí stoly, židle a lavice. Když nad ránem hranice dohoří, dají se do úklidu.

„Pro místní ženy a samozřejmě manželky hasičů každoročně chystají oslavu svátku matek. Umělce není nutné shánět, postačíme si se šikovnými hudebníky z obce, k hezké atmosféře přispívá vystoupení dětí základní umělecké školy v Úpici“, připomněl starosta sboru Zdeněk Jiroušek.

Hasiči pořádají pro spoluobčany zájezd, vloni si prohlédli polskou Karpacz, park miniatur v Kowarech, podle zájmu mohli zavítat do bazénu, prohlédnout si westernové městečko nebo se vydat na pěší túru.

Pravidelně se účastní okrskové soutěže v požárním útoku a hasičské soutěže „Zlatá přílba“. Jsou spolupořadatelé Svatováclavských vozatajských hobby závodů, která je přehlídkou koňských dvojspřeží i čtyřspřeží. Na zhruba kilometrové trati spřežení ve dvoukolech prokazuje své dovednosti, k nejnáročnějším překážkou je vodní příkop.

Hasiči jsou u toho, když se rozsvěcuje vánoční strom, pro lidi je připraven zdarma svařák, čaj a nějaká dobrota na zub. Nechybějí u návštěvy Mikuláše a čerta v obci.

Jednotce kategorie JPO 5 slouží hasičské vozidlo Avia 31, požární stříkačka, elektrocentrála a motorová pila. Od nadace Agrofert dostali kalové čerpadlo, které úspěšně zkompletovali a zprovoznili, udržují si vzorně hasičskou zbrojnici, výstroj a výzbroj.

„Musím poděkovat členům sboru, vedení obce Batňovice a příznivcům za dobrou spolupráci a podporu naší práce. Vážíme si nemalé finanční podpory obce na vybavení jednotky a veškeré akce,“ dodal Zdeněk Jiroušek.

SDH Kvíčala má 23 členů, z toho je 17 členů z výjezdové jednotky.

Sbor byl založen 29. března 1913, první stříkačka byla zakoupena o rok později. Zbrojnice byla postavena svépomocí v roce 1922 a financována sborem.

Věra Nutilová