Pobyt v hotelu zpravidla patří mezi bezproblémové záležitosti. Snadno se však může stát, že budete potřebovat něco vyřešit. Něco, co opět váš pobyt dá do absolutního pořádku. Jak například požádat o výměnu špinavých ručníků? Pokojské sdělte následující: Could you change the towels, please? (Mohli byste nám vyměnit ručníky, prosím?)

ZAJÍMAVOST: Je důležité si říci, jak dalece se chcete jazyk naučit

Další užitečné fráze:

We have run out of the toilet paper. Could we get another roll, please?
Došel nám toaletní papír. Mohli bychom dostat nový?

The TV is not working.
Televize nefunguje.

Is it possible to get a channel in English?
Je možno chytit program v angličtině?

There is no hot water.
Neteče teplá voda.

I would like a different room.
Chtěl bych jiný pokoj.

Užitečná slovíčka:

to change - vyměnit
a towel - ručník
to run out of something - dojít ( o zásobách apod.)
another - další
a roll - role ( např. toaletního papíru)
fire alarm - požární poplach
air condition - klimatizace
bath - vana
ocean view – výhled na oceán
wake up - vzbudit se

Konverzace v cizím jazyce
Motivace dne: Měřitelný cíl

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a Jazykové kurzy TANDEM.CZ

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky