At the garage 2. (V autoservisu 2.)

Jak se domluvit v zahraničí s lidmi v autoservisu? Bohužel i na dovolené vás může potkat nepříjemnost na cestách. Naučte se: The windscreen wipers are not working. (Nefungují mi stěrače). A jak vysvětlit, že vás zlobí spojka ? Podívejte se na další užitečné fráze.

Jazykolamy potrápí každého
Sobecká škeble. Na jakém anglickém jazykolamu si opravdu „zlomíte“ jazyk vy?

Další užitečné fráze:

The engine temperature sensor shows a too high level.
Snímač teploty motoru ukazuje příliš vysokou hodnotu.

The sensor shows a low level of coolant fluid.
Snímač mi ukazuje nízkou hladinu chladící kapaliny.

I need to refill the coolant fluid.
Potřebuji dolít chladicí kapalinu.

I need the clutch aligned.
Potřebuji seřídit spojku.

Užitečná slovíčka:

windscreen wipers – stěrače
to work – zde: fungovat
engine – motor
a sensor – snímač, čidlo
an engine temperature sensor – snímač teploty motoru
a level – zde: hodnota
coolant fluid – chladící kapalina
a low level – nízká hladina (hodnota)
a high level – vysoká hladina (hodnota)
a clutch – spojka
to align - seřídit (zde: spojku)

Nevidíte rychlý pokrok? Hledejte cesty, jak na to

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky