Schválení ovšem předcházelo několik nepříjemných chvil. A jedno neúspěšné hlasování.
„Byl předložen plán na podporu klubu, který vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců všech politických stran v zastupitelstvu a hokejového klubu, “ řekl starosta Jan Sobotka. Návrh, který počítal s dotací 7,5 milionu korun ročně, ale neprošel.
„Nevím, proč jsou teď někteří lidé proti podpoře klubu. Na předběžných jednáních se většina shodla na předloženém množství peněz,“ reagoval na neschválený návrh většinový vlastník oddílu Petr Dědek.
Výsledek jednání tak vedl k dohodě na nové sumě, kterou by bylo město ochotno a schopno klubu každoročně poskytnout. „Podílet na provozu se chceme, je to pouze otázka částky,“ sdělil starosta.
Ta bude nakonec pro letošní a příští rok o třista tisíc nižší než původní navrhovaná. V posledním roce pak bude podpora ze strany města ještě nižší. Po celou dobu bude ale sloužit k pokrytí provozních nákladů zimního stadionu a podpoře mládeže.
„Bez této pomoci bychom se neobešli. Rozpočet HC je 20 milionů korun,“ dodal Dědek.