Z tohoto počtu 101 bylo 5 řidičů, kterým hodnoty „vyskočily“ nad 1 promili a nejvyšší naměřenou hodnotou bylo 2,19 promile!

Krom toho dalších 11 opilých provinilců během své jízdy způsobilo dopravní nehodu, přičemž jeden z nich nadýchal 3,07 promile

„Dopraváci“ z Trutnova patří mezi špičky na zjišťování „alkoholu“ u řidičů v celém Královéhradeckém kraji a své důležité činnosti se i nadále aktivně věnují. Proto dbejte nulové tolerance alkoholu za volantem.