"Provedli jsme hasící práce nasazením vysokotlakého proudu a místo zkontrolovali termokamerou," popsali hasiči na sociální síti X a upřesnili, že příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání. Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun, uchráněné hodnoty jsou vyčísleny na půl milionu korun.