Festivalový smyčcový orchestr České doteky tu v parku před zámeckou oranžerií provedl mistrův Smyčcový sextet A dur a dále sextet d moll Petra Iljiče Čajkovského. Autora, jehož přátelství s Antonínem Dvořákem byla věnována právě tato hudební vzpomínka.

Festival, jehož letošní šedesátý ročník právě začíná, bude mít téměř po celý měsíc pokračování ve čtrnácti městech třech krajů České republiky. Slavnostního zahájení se na Sychrově zúčastnil i šestaosmdesátiletý vnuk A. Dvořáka, Antonín, který publiku přiblížil i několik neznámých epizod z mistrova života.

Dvořákův festival byl v letošním roce přijat do prestižní Asociace hudebních festivalů ČR, která sdružuje uměleckou festivalovou elitu v ČR a je členem mezinárodní festivalové asociace EFA.

(gr, jm)