Autor povypráví, jak se jako historik dostal k psaní, pohovoří o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblíží historické prameny, které jsou k dispozici, jak se dají využívat a jak na jejich základě přichází autorská inspirace.

Na postavě Oldřicha z Chlumu při besedě rozebere principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Nebudou chybět ani zábavné historky.