Jelikož akce připadla tentokrát na státní svátek – Den české státnosti, mnozí občané si ke své radosti nemuseli brát v zaměstnání dovolenou a volný den se tak významně podepsal na účasti posvícení, na které dorazilo několik desítek nejen místních obyvatel, ale i řada přespolních. Pozvání mimo jiných přijali Renata Fodorová z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, burmistr Gminy Radków Jan Bednarczyk i hosté z polské obce Vambeřice, s níž Suchodolští udržují přeshraniční spolupráci.

Všichni přítomní se shromáždili již ráno před základní školou, kde se rozezněla státní hymna a zástupci dobrovolných hasičů položili věnec k pomníku padlým. K účastníkům dále promluvil starosta obce Vítězslav Vítek, který ve slavnostní řeči neopomněl zmínit projekty, jež nyní realizuje obec ve spolupráci s Gminou Radków a obcí Vambeřice.

„V současné době probíhá například projekt Rozšíření vzdělávací, volnočasové a kulturní spolupráce obcí Suchý Důl – Radków, v rámci něhož jsme zrealizovali během letních prázdnin první vlnu rozsáhlé rekonstrukce základní a mateřské školy,“ uvedl starosta Vítězslav Vítek a zároveň všechny tímto pozval na prohlídku opravené budovy, která veřejnosti otevřela své dveře právě na posvícení.

Po projevech dalších hostů se všichni přítomní vydali na průvod obcí. V dlouhém štrúdlu kráčeli občané, Ostrostřelecká garda Polická, místní i polští dobrovolní hasiči, zástupci obce, členové spolku Spona v dobovém oblečení a děti z mateřinky se vezly na voze taženém koňským spřežením. Průvod za doprovodu dechové hudby Metujka dopochodoval až k místní kapli Marie Lurdské na tradiční mši, po níž již vypuklo pravé posvícenské veselí.