Po výstavách velikánů Josefa Čapka a Františka Kupky, které proběhly v hotelu v loňském roce a byly určeny pouze pro uzavřenou společnost, připravil hotel ve spolupráci s galerií Zdeněk Sklenář výstavu děl Karla Malicha, jednoho z nejuznávanějších současných klasiků české výtvarné scény.
Dva dny s obrazy českého velikána

Na páteční slavnostní vernisáž pro zvané ale tentokrát naváže také sobotní a nedělní pokračování. Vždy od 9 do do 21 hodin pro veřejnost, vstup bude zdarma.

„Pro návštěvníky jsme připravili přehlídku pastelů z posledních dvaceti let tvorby Karla Malicha, jednoho z nejuznávanějších klasiků současné české výtvarné scény. Ty doplní také drátěné objekty z jeho stěžejního období,“ přibližuje chystanou expozici Jiří Grund, hlavní organizátor výstavy.

„Po klasicích typu Josefa Čapka a Františka Kupky chceme nyní představit umělce ze současné scény. Opět se však jedná o východočeského rodáka, což je takovým společným jmenovatelem našich výstav. Poprvé se nám také podařilo zajistit, aby výstava mohla být u nás více než jeden večer, a tím nabídnout její zhlédnutí také široké veřejnosti,“ dodává Jiří Grund.

„Karel Malich je v současné době znám především koloristickými pastely a drátěnými objekty. Jeho tvorbu můžeme rozdělit do několika období, která se od sebe odlišují pojetím i výrazovými prostředky. Na počátku jeho tvorby (přelom 40. a 50. let) stojí krajinomalba, v níž se věnoval svým rodným Holicím. Později se však jeho výtvarný projev více abstrahoval a geometrizoval. V jeho tvorbě nalezneme monochromní plochy, vnější realita v ní již není reflektována. Později, v 60. letech, vytváří koláže, reliéfy a prostorové plastiky – vznikají první trojrozměrné modely mraků inspirované přírodou i technologiemi. Charakteristická je dramatičnost objektů, jejichž struktury připomínají vesmírné siločáry,“ přibližuje tvorbu malíře Zdeněk Sklář.

Mezi výjimečné práce autora patří například plastika Viděl jsem trhlinu v prostoru nebo Pootočil jsem hlavu; za jednu z nejdůležitějších plastik českého umění 20. století označují teoretici práci Krajina s věčnem z let 1979-83. Své světelné zážitky zaznamenává ve výjimečných pastelech a kvaších, které barevně doslova září.

Galerie Zdeněk Sklenář vydala v roce 2007 exkluzivní monografii Karla Malicha s textem Karla Srpa. V roce 2005 vydalo Vědecko-výzkumné pracoviště AVU speciální publikaci Karel Malich / Dráty.