Výstava nesoucí poetický název Alej stromů na stojanech představuje na dvě stovky žákovských prací, které malí studenti výtvarného oboru vrchlabské Základní umělecké školy Karla Klíče vytvořili za posledních deset měsíců ve školních škamnách.

Pod vedením Pavly Štanglerové vznikla díla, která se inspirovala horskou i podhorskou přírodou a krajinou. To vše za použití mnoha malířských technik.
Návštěvníci vrchlabské žákovské výstavy, která je otevřena vždy od úterý do pátku mezi 8 a 17 hodinou, a to až do 26. července, se při obdivování děl mladých malířů a malířek seznámí s malbou barvou, kresbou tužkou, pastelkou či pastelem nebo technikou koláže.