Žofie Bavorská byla druhou manželkou Václava IV. Dvůr Králové nad Labem se stal prvním vlastním věnným městem, které ji 26. února 1399 daroval král Václav IV.

Královna Žofie přijela v sobotu odpoledne na zaplněné náměstí na koni, s korunou a v krásných, dobově vyzdobených šatech. Doprovod ji obstarali bubeníci a zbrojnoši, rovněž ve stylových historických kostýmech. Diváci mohli vidět šermířské vystoupení, ukázky řemesel včetně písaře při historickém jarmarku. Proměny krajiny a vznik Dvora Králové nad Labem přiblížila povedená 3D vizualizace v dokumentu Ladislava Válka. Pokřtěna byla kniha Dvůr Králové nad Labem ve fotografii.

Zajímavý program ozdobil rovněž videomappig Královédvorská odysea. Večer patřil na královédvorském náměstí koncertům BigBandu Dvorský, kapely Laura a její tygři a zpěváka Marka Ztraceného.

V pátek byla zahájena v sále Špýcharu městského muzea výstava Příběh jednoho města, která ukazuje, jak Dvorem Králové procházel čas a jaké stopy zanechal v jednotlivých stoletích. Zájemce seznamuje pomocí artefaktů, ale i moderní techniky s dějinami města od první písemné zmínky (1270) až do současnosti. Vedle archeologických vykopávek je vystaveno také velké množství archivních dokumentů či exponátů, které reprezentují významné řemeslné spolky. Některé z nich budou vystaveny úplně poprvé.

Pokřtěna byla kniha Pokus o stručné dějiny Dvora Králové od Carla Josepha von Bienenberga z 18. století, kterou v českém překladu Ignáce Antonína Hrdiny vydala městská knihovna Slavoj. Obsaženo je v ní třicet historických listin.

V rámci výstavy Příběh jednoho města, která trvá od 19. září do 22. listopadu, mají zájemci výjimečnou příležitost prohlédnout si nejstarší listiny související se Dvorem Králové, například pergamenovou knihu. Unikátní písemnosti zapůjčil muzeu Státní okresní archiv Trutnov. V průběhu výstavy uvidí návštěvníci nejen originály deseti vzácných listin, knih a kroniku, ale také si můžou poslechnout výklad trutnovských archivářů. Tato možnost je pouze ve dnech 10. a 24. října, 7. a 21. listopadu ve výjimečně prodloužené otevírací době 9 - 12 a 13 - 17 hodin.