„Laviny jsou součástí krkonošské přírody přes dva miliony let – od doby, kdy se začalo ochlazovat klima a blížila se první doba ledová. Na české a polské straně hor je přes 80 pravidelných lavinových drah a odborníci za posledních 50 let zaregistrovali na 2 000 lavin, které v Krkonoších spadly,“ upozorňují panely na výstavě.

Problematika lavin má v Krkonoších podle odborníků dvě tváře. „První tváří je přirozený proces, s nímž je existenčně spjata živá i neživá příroda Krkonoš. Druhou je potenciální nebezpečí pro člověka. Ten do království horských živlů Krkonoš pronikl před zhruba 500 lety. Získávání zkušeností se zimními podmínkami si vyžádalo krutou daň. Kroniky a záznamy uvádějí přes 400 obětí, které zmrzly či zahynuly v lavinách. Upozornění na lavinové tragédie by mělo být varováním a prevencí před dalšími neštěstími,“ vysvětlil mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Expozice, zpracovaná na informačních panelech a obohacená prostorovými exponáty, musela vzniknout jako nízko-nákladová.

I přes toto omezení se autorům podařilo zachovat atraktivnost pro návštěvníka, o čemž svědčí počty návštěvníků, kteří ji za první měsíc provozu viděli. Laviny Krkonoš jsou v letní sezoně, tedy konkrétně do 30. září, otevřeny denně od 8.30 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. V mimo-sezoně pak bude expozice k dispozici od pondělí do pátku (9 až 12 a 13 až 16 hodin).