V uplynulém roce pěvecký sbor, který už mnohokrát úspěšně reprezentoval město v několika státech Evropy, uspořádal hned v lednu v sále Kulturního centra Střelnice reprezentační bál k výročí svého pětadvacetiletého trvání. Díky dobré přípravě a organizace se mu to podařilo s finančním ziskem.

V Městském divadle zazpívali turnovským seniorům a písněmi potěšili stovky lidí na pěti adventních koncertech v širokém okolí i při klasickém, Vánočním, doma. Jejich úsilí ohodnotila i bývalá starostka města Hana Maierová, která prezidentu sboru, Václavu Zajícovi, k této příležitosti poslala děkovný dopis.

„Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za dlouholetou spolupráci, které si velice vážím, a zároveň prosím sdělte mé poděkování všem Vašim členům," praví se v něm. Prezident Zajíc upozornil na volnější docházku některých členů na zkoušky z obavy, aby se to neprojevilo na kvalitě sboru. Dirigent a zakladatel sboru Vítězslav Čapek ocenil nejen příchod nových členek, ale současně i vytrvalost a kvalitu starších členů, kteří tvoří jeho pevný základ. „Máme stále vyrovnaný poměr mezi ženskými a mužskými hlasy, což není obvyklé u podobných amatérských těles a to nám umožňuje široké vy-užití moderní i klasické sborové tvorby," konstatoval sbormistr a současně ocenil i přínos hudebního skladatele Martina Hyblera.

Švédský sbor, který původně inspiroval turnovské zpěváky k založení podobného tělesa, Turnováci navštíví letos už po třetí. Není divu, že staří pamětníci mladším členům vyprávěli historky, které se dnes už nezdály být ani pravdivé. „Na první cestu do Švédska jsme museli mít oficiální pozvání a finanční garanci ze zahraničí. Když jsme přejížděli zpátky hranice, první otázka libereckých celníků byla: Tak kolik jich tam z vás zůstalo?" připomněl se smíchem sbormistr Čapek. Ten zejména ocenil, že kádr sboru je stejně výborná parta, jako to bylo v jeho začátcích.

Otakar Grund