Významný autor od roku 2007 působí jako děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, kde vede ateliér sochařství. Na úvod výstavy ředitelka galerie Lucie Pangrácová využila k přiblížení tvorby Michala Gabriela Rimbaudovy verše: „Básník je skutečně zloděj ohně. Je zavázán lidstvu i zvířatům. Své výmysly dá vyslechnout a ohmatat. Jestliže to, co vynáší z hloubi, má tvar, podá tvar. Je–li to bez tvaru, podá to bez tvaru.“ Sochař Gabriel vystavuje v Trutnově figurativní díla. Šelmy i lidské postavy, jež diváka atakují z bezprostřední blízkosti.

Sochy jako symboly vtahují pozorovatele do děje. On má pak šanci stát se aktérem příběhu, který se kolem něj odvíjí. Michal Gabriel pracuje s různými materiály a experimentuje. Například se skořápkami ořechů.