„Je to snivý typ umělce s romantickými kořeny, jehož dílo vyrůstá z tradic literárního symbolismu a vlastní vrstevnaté imaginace," říká kurátor Radek Wohlmuth o malíři Janu Hískovi. Jeho dílům do konce příštího týdne patří Galerie města Trutnova a tak si lze tvrzení snadno ověřit.

Spanilá jízda

Malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér knižní kultury a písma. V roce 2011 samostatně vystavoval také v pražském Rudolfinu.

Současná výstava nese název Cesta na sever. „Jan Hísek cestuje často a rád, proto se není čemu divit, že právě cesty a putování hrály a hrají jeho v tvorbě podstatnou roli. Iniciační byl pro něj například mystický zážitek v bouři na útesech v Irsku, zatímco cesta do Mexika ho zbavila přílišné malířské sebekontroly, strachu z barvy a stala se u něj počátkem do té doby nevídaného kolorismu a exprese," říká v úvodním slovu Radek Wohlmuth.

Ani cesta na sever, do tradičního kraje spiritistů a autorů médijních kreseb, není pro Jana Híska, vyznavače nekontrolované intuitivní malby, určitě bez významu. „Nicméně jeho stejnojmenná výstava je komponována spíš jako jakási spanilá jízda. S výjimkou ilustrací a bibliofilií představuje tvorbu autora prakticky v celé šíři. Tedy od precizních temnosvitných grafických listů, především mezzotint, jimiž si získal na výtvarné scéně respekt, přes ucelené soubory hutných kreseb, až po velkoformátové obrazy zaklínané v barevné ploše," dodává Wohlmut.

Průřez tvorbou

Časově tento reprezentativní projekt zahrnuje dobu od 90. let po naprostou současnost, protože jeho část tvoří i práce vytvořené v tomto roce.

Součástí výstavy je také doprovodný program. V jeho rámci již proběhla přímo s autorem výtvarná dílna pro žáky trutnovské Základní umělecké školy i komentovaná prohlídka pro veřejnost. „Akce pod vedením lektora z galerie probíhají nadále. Pro žáky mateřských, základních a středních škol i mimoškolní skupiny. Součástí je prohlídka a tvůrčí dílna," upozorňuje Daniela Netolická.