Osobnost tohoto velikána hudby, jehož úplně první vystoupení si po 120 letech město připomíná, byla po dlouhá desetiletí opomíjena a téměř se na ni zapomnělo především v naší zemi.

Jen díky úsilí několika nadšenců se podařilo znovu objevit a uvést v život nejen dílo tohoto velikána, ale připomenout též jeho význam pro českou a světovou hudbu.

Podílel se na tom nejen Miloš Gerstner, ale i další. Na náročné přípravě i realizaci projektu se podílela Společnost Karla Halíře ve spolupráci s dalšími partnery: městem Vrchlabí, OHL Central Europe, velvyslanectvím Španělska v ČR a s dalšími institucemi.

Vyvrcholením všech těchto snah se stal koncert 1. ročníku festivalu Hommage á Karel Halíř, který se konal přesně po 120 letech s týmž programem, se kterým vystoupil Karel Halíř se svojí manželkou, zpěvačkou Theresou Zerbst, v sále hotelu „Zum Schwan”, v dnešním hotelu Labuť ve Vrchlabí. Koncert uvedl místostarosta Alfred Plašil. Poděkoval manželům Garciovým a řediteli ZUŠ Radku Hanušovi, zakladatelům 'Společnosti Karla Halíře za přípravu a realizaci projektu, který je v letošním roce nejvýznamnější kulturní akcí ve městě.

Radek Hanuš zasvěceně promluvil o hudební osobnosti houslového virtuóza Karla Halíře, vynikajícího interpreta, pedagoga, profesora houslí, který patřil k houslové elitě konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Hudebník premiéroval řadu houslových skladeb a koncertoval po celém světě, včetně císařských dvorů i ve slavné Carnegie Hall. Jak vyplývá z muzikantovy korespondence, přátelil se i s Antonínem Dvořákem, k němuž měl vřelý vztah.

Poctu Karlu Halířovi vzdali na vrchlabském koncertě, nad nímž převzal záštitu starosta města Jan Sobotka, významní účinkující. Ulrika Strömstedt ze Švédska, houslista Ivan Ženatý z ČR za klavírního doprovodu Joana Pagese i Valls ze Španělska a Stanislava Bogunia z ČR, průvodním slovem koncert doprovázel Radek Hanuš.

Aplausem ve stoje vyjádřilo publikum své nadšení z vynikajících výkonů všech interpretů. Ti hned následující den představili Halířovo dílo v sále B. Martinů v Lichtenštejnském paláci.

Otto Singer