Vzpomenuto bylo na prvního ředitele Josefa V. Kratochvíla, který do Vrchlabí přišel rozšiřovat českou kulturu. Hudební škola byla schválena jako Městská hudební. Od základu byla budována ředitelem Josefem V. Kratochvílem již od roku 1945. O začátcích se rozhovořila žákyně školy a později učitelka Květa Bucharová (Zlatníková) a Jana Tauchmanová (Koutníková), také žákyně školy, která později s manželem převzala vedení folklorního souboru Špindleráček. Dále Otto Singer a Radek Hanuš, současný ředitel.

Nelze napsat vše, co pro školu první ředitel udělal. Nejprve bylo nutné zajistit učitelský sbor. Začínal se třemi učiteli, v roce 1958 59 končil funkci s devíti. Také je nutné připomenout založení městského symfonického orchestru, Salonního orchestru, sestavil Smyčcové kvarteto, sbor Vrchlabští zpěváčci. Pořádal Vrchlabské hudební středy, potom to byly Vrchlabské hudební pátky. V Hostinném zřídil pobočku Lidové školy umění. Vrcholem bylo založení sedmdesátičlenného národopisného souboru Krakonoš.

Naposledy bývalý ředitel Josef V. Kratochvíl navštívil Vrchlabí v roce 1991, kde mu byl předán dekret s jmenováním čestného občanství Města Vrchlabí. Dalším ředitelem se stal klavírista Lumír Kábrt, dále Marie Matoušová.

Po roce 1989 byla přehodnocena role Lidových uměleckých škol a tento typ byl zařazen mezi základní školy. Roku 1992 se stala ředitelkou Hana Kábrtová. V té době byla škola přestěhována do zrekonstruované vily v Jiráskově ulici. V roce 2001 do funkce ředitele nastoupil Daniel Mejsnar. V roce 2010 pedagog Radek Hanuš. Od roku 2012 škola nese čestný název Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí.

Na koncertu k 70. výročí nejprve vystoupil soubor Špindleráček. S Kratochvílovou písní Loučím se s Tebou se představila učitelka Lenka Šimůnková, Chopinovu skladbu pro klavír hrála Barbora Sacherová. Šavlový tanec na klavír hráli společně učitelky a žáci. Pod vedením Zuzany Havlové zahrál flétnový soubor Zobáčci. Akordeonové kvarteto hrálo s učitelkou Michaelou Prokopcovou skotské a irské tradicionály. Projekt moderní hudby nazvaný Oldfield představili hráči spolu s vedoucím Alešem Vejnarem. Na závěr vystoupil skvělý Big Band pod vedením Jiřího Kobra, Ivana Stefanova, Jiřího Bílka a také se úspěšně do dirigování zapojil bývalý vedoucí Karel Pičman. Zpívaly Lenka Šimůnková, Lucie Erbenová, Jana Kučerová. Poslední skladbu hráli snad všichni muzikanti školy v orchestru 70 pod dirigentskou rukou Radka Hanuše.

Otto Singer