Stejnojmenná výstava, kterou tvoří obrázky, prostorové objekty a také slohové práce, bude otevřena pouze do konce týdne. Po expozici provázejí návštěvníky oživlé včelky. "Akce je pokračováním výstav na ekologické téma z minulých let, protože škola je zaměřena mimo jiné i na ekologii. "Žáci zúročili celoroční práci z hodin výtvarné výchovy, cizích jazyků, volitelných předmětů, českého jazyka, ekologických praktik nebo dějepisu, ale mnoho projektů je výsledkem i práce dětí ve školní družině nebo v zájmových kroužcích, přírodovědném či keramickém. Návštěvníci se tu mohou seznámit s mnoha projekty např.íklad Včely, Srnec, Ptáci, Brouci, Motýli, Len, Konopí nebo Brambory. Uvidí tu prostě různým způsobem zpracované to, co je součástí přírody na polích a na loukách," informovala zástupkyně ředitele školy Alena Dušková. Výstava ale obsahuje nejen poučení, ale i ukázky estetické výchovy, děti malovaly na hedvábí, vyráběly keramiku, malovaly výkresy nebo psaly literární práce – vše na téma pole a louky. Na všem je vidět, že práce na projektech děti bavila.