Město má zájem očást exponátů, které původně byly vystaveny ve Dvoře. Mělo by se jednat například oknihovnu nebo stroje. Část věcí by přešlo do vlastnictví Uměleckoprůmys­lového muzea vPraze. „Jednáme skonkurzním správcem, byli jsme se na exponáty podívat,“ uvedl místostarosta Jan Bém. Upozornil také zastupitele, že je třeba vyřešit důležitou otázku, totiž kam muzeum umístit.

„Je potřeba čtyři až pět sálů jako má Hankův dům,“ doplnil. Navrhnul proto variantu, že by dva až tři roky bylo muzeum ještě vČeské Skalici. Mezi tím město najde a upraví vhodné prostory. Náklady na pořízení exponátů by činily pět set tisíc korun. Jedná se zčásti odluh Tiby za nájem a energie a také oodstupné současným zaměstnancům muzea. Při jednání údajně zaznělo, že Uměleckoprůmyslové muzeum má zajištění pro další existenci muzea pouze na dva roky. Zastupitelé nákup sbírek schválili.

Je ale otázkou, jak vše dopadne. Už ve středu konkurzní správce Tiby sbírkový fond převedl za symbolickou jednu korunu na Uměleckoprůmyslové muzeum vPraze. Textilní muzeum se stane pobočkou této instituce a sbírky zůstanou inadále na svém místě. Pro Náchodský deník uvedl ředitel muzea Vlastimil Havlík: „Po tolika měsících nejistoty je to pro nás každopádně dobrá zpráva.

Sbírkové předměty budou samozřejmě inadále vnaši péči a počítáme také sjejich využitím na výstavy.“ Vsoučasné době má sbírkový fond zhruba 40tisíc položek.