Jejich součástí jsou textové a obrazové údaje o vývoji, historii i současnosti­.Především srovnávací fotografie tvoří nejzajímavější část expozice Krkonoše vnější a vnitřní. Každý z panelů obsahuje šest dvojic, na kterých lze porovnat proměny například Žacléře, Úpice, Horního Maršova, Trutnova, ale i Nové Paky či Rokytnice. Výstava je výsledkem stejnojmenného projektu, na kterém žáci jedenácti škol pracovali od ledna 2007.

Cílem byla snaha podpořit vztah dětí k místu a okolí, kde žijí. Koordinátorem akce bylo Středisko ekologické výchovy z Horního Maršova a Správa Krkonošského národního parku. Výsledky práce 370 žáků a tří desítek učitelů je možné v žacléřském muzeu zhlédnout do 31. března.