„Výstava je zaměřena na tradice rukodělné tvorby, a to jak v oblasti lidového umění, tak i řemesel a domácké výroby. Díky nedávno dokončeným stavebním úpravám mají návštěvníci možnost vidět také novou půdní miniexpozici,“ přiblížil novinku odborný pracovník národního parku Radek Drahný. Při nedávné rekonstrukci zmíněného domu došlo k úpravám původního dvorního štítu. Vnitřní výstavní prostor v prvním patře byl rozdělen vložením mezistropu a vytvořením půdního prostoru.

Expozice Z tvorby krkonošského lidu je rozdělena do tří částí. První, lidové umění, je zaměřena na pro region typické podmalby na skle, dřevořezby a betlémy. K vidění jsou také ukázky aplikace dekoru na užitných předmětech, coby důkaz o lidovém estetickém cítění obecně. Většina exponátů pochází z konce 18. a 19. století, což je doba vrcholu lidové umělecké tvorby. Druhá část expozice, řemeslné dílny, přibližuje řemesla běžná v oblasti Krkonoš. K vidění je truhlářská, ševcovská a sedlářská dílna, dílna košíkáře a ošatkáře a dílna výrobce figurek Krakonoše.

„Spolu se záměrem navrátit stavebními úpravami podkrovní části domku podobu před rekonstrukcí z konce 70. let 20. století se zrodil i nápad využít vzniklé půdní prostory k vytvoření třetí části – půdní miniexpozice. Půda byla nezbytná a veskrze užitečná součást všech chalup a domků, kam se odložilo vše, co právě nebylo k užitku, co se rozbilo a potřebovalo opravit. Předměty, mnohdy odsouzené k zapomnění v půdních zákoutích, dnes zdobí naše muzejní sbírky,“ dodal Radek Drahný. Stálá výstava je součástí projektu Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic. Ten je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–13.