Vernisáží provede návštěvníky ředitel muzea Tomáš Anděl. V klášteře si zájemci mohou prohlédnout i další výstavní prostory. Historická expozice dává obraz vývoje města za 750 let jeho existence. Část výstavních prostor je věnovaná působení příslušníků řádu sv. Františka ve městě, a například i prezentaci unikátního souboru lunet ze života zakladatele tohoto řádu.

Ředitel muzea v Hostinném Tomáš Anděl ukazuje jedno z míst klášterního kostela, pod kterým se ukrývají historické hrobky.
Tajemství františkánského kláštera. Pod zemí ukrývá krypty šlechticů i mnichů