Vystoupily kapely Sopen, Wind, Flock, Country Consensus, Tendr, Wostruha a Poutníci. Od 22 hodin pokračoval večer country bálem s kapelou Pěna. Celou akci moderoval člen SDH Hajnice pan Borůvka. Na své si přišly i děti, prodávala se cukrová vata, spirálky, hamburgery a hranolky. K dispozici také byla trampolína a opékly se špekáčky. Velké poděkování patří všem co, se na zajištění akce podíleli.