Návštěvníci mohli na náměstí obdivovat zručnost kováře, hrnčíře, šperkaře a dalších řemeslníků. Na pódiu vystoupili kejklíři, fakíři a středověcí muzikaniti. V přilehlém parku se zase děti vozily na ponících, otrlejší povahy pak se zájmem vyslechly přednášku mistra kata, který prastaré způsoby mučení předváděl i na dobrovolnících.