Prvním z nich bylo pásmo Café Babar a F.G. Jednalo se o přiblížení tvorby amerických, v podstatě undergroundových básníků ze San Franciska, kteří se scházeli v Cafe Babar. Doplnili je básně Františka Gellnera, které mají s o několik generací mladšími autory společný kritický pohled na společnost. Představení v divadélku Trdýlko ukázalo málo známou tvář literatury, která dokáže oslovit především mladé.

Druhým představením byla velice volná úprava známé pohádky H. Ch. Andersena Ošklivé kačátko. Alena Rodrová vtiskla hře humorný pohled a přenesla ho „do současnosti“. Bavily se děti, ale i dospělí. Kdo představení nestihl, má ještě šanci během Muzejní noci v Galerii města Trutnova.