Na řadě snímků a dokumentů přibližuje atmosféru nejen samotných listopadových dnů, ale i období, které po revoluci následovalo, včetně lednové návštěvy Václava Havla na staré radnici.