Hynek Šnajdar se mnoho let věnuje koláži, východiskem pro něj je surrealismus. Zastává přitom postoj formulovaný básníkem a teoretikem Milanem Nápravníkem, že surrealismus je nezávislý na literárních a výtvarných směrech či estetických názorech. Surrealismus tedy není k umění připoután na život a na smrt. „To platí i o mé tvorbě. Jestliže surrealismus není umění, tak mé koláže jdou mimo něj a zároveň paralelně s ním. Jejich napájecím zdrojem jsou totiž sny, analogie a imaginativní výlety do každodenní reality. Jinými slovy, ty komponenty, jimž surrealismus věnoval a pravděpodobně stále věnuje značnou pozornost," vysvětluje Hynek Šnajdar.

Ten měl dosud 12 samostatných a 23 společných výstav. Jeho koláže viděli návštěvníci výstav nejen v České republice, ale také v zahraničí, například v USA, v Rakousku a v Dánsku.

(njt)