Šestnáctou sezonu Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka zahájí první květnovou sobotu. Muzeum otevřou 1. května v 10.30 vernisáží výstavy souboru fotografií na téma ,,Putování s Kamenicí“ od fotografa Františka Mrvy. Zároveň také proběhne křest 2. CD skupiny Zlatý holky s názvem „Písně horských plání“.

Muzeum se nachází v objektu bývalé školy postavené uprostřed sklářské osady a o jeho provoz se starají členové Českého svazu ochránců přírody „Jizerka“. Expozice jsou neustále doplňovány a jsou rozčleněny do čtyř tématických celků:

– Jizerské hory za starých časů, kde se seznámíte s historií osídlení a lidovým stavitelstvím, s pomníčky a legendami s nimi spjatými, s léčivými prameny a dalšími zajímavostmi. Prohlédnete si řadu předmětů, které tehdejší obyvatelé používali k obživě a životu v horách (svážečské saně, lavice na výrobu šindelů, apod.).

– Poznáte dějiny sklářské výroby, její tradice i současnost.

– Seznámíte se s živou i neživou přírodou Jizerských hor (informace o rezervacích, fotografie rostlin, vycpané exponáty zvěře apod.).

– V galerii Montana shlédnete výstavu souboru fotografií (výstava v galerii je každoročně obměňována).

Muzeum můžete navštívit i v měsících květen až říjen každou sobotu a neděli vždy od 9 do 16 hodin. V omezené míře probíhá i víkendový zimní provoz. Další informace na www.csopjizerka.cz.