Dnes bych vám rád na snímku Jiřího Čejky představil nádhernou plastiku Ladislava Zívra, která má název „Hold fotografu Hákovi“.

Sochu vytvořil v roce 1976 Ladislav Zívr, když jsme pořádali výstavu fotografií Miroslava Háka ( 1911 – 1978 ) v právě opraveném Suchardově domě. Expozice to byla zajímavá, fotografie jsme zapůjčili v Liberci, Brně a v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, kde tehdy pracovala slavná historička umění Anna Fárová, která výstavu u nás zahájila.

O Miroslavu Hákovi tehdy pohovořil také právě Ladislav Zívr, jeho celoživotní přítel. Byla zde prostě slavná packá trojka, členové Skupiny 42 - ak. malíř František Gross (1909 – 1985), fotograf Miroslav Hák a sochař Ladislav Zívr.

Jsem rád, že jsme tehdy plastiku „Hold fotografu Miroslavu Hákovi“ do našich sbírek koupili, sochu mám rád, je krásná, moderní a o mnohém vypovídá.
Ladislav Zívr se narodil v Nové Pace 23. 5. 1909 a zemřel ve Ždírci u Staré Paky 4. 9. 1980. Nejdříve se vyučil hrnčířem u svého otce, dlouholetého starosty města.

V letech 1927 – 1928 studoval na Odborné keramické škole v Bechyni a v létech 1928 – 193l na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (u Heleny Johnové a Josefa Drahoňovského). Jen si tak představuji, že když měl v roce 1931 první výstavu v budově Reálného gymnázia v Nové Pace spolu s Františkem Grossem, to asi tatínek Josef Zívr (hrnčíř a starosta) na jejich surrealismus zíral. Ladislav Zívr s hlínou pracovat uměl, je to vidět na každé jeho plastice.