Pátý ročník přehlídky české, německé a židovské kultury organizátoři hodnotí jako úspěšný. „Hned úvodní koncert kapely Traband, který zcela zaplnil hudební síň Bohuslava Martinů, byl předzvěstí větší účasti na festivalových akcích, než jsme byli zvyklí v minulých letech,“ řekl jeden z organizátorů festivalu Robin Böhnisch z občanského sdružení Menora.

Příjemným překvapením byla podle organizátorů zájem o koncert Dany Dubové, která přednesla tvorbu Gustava Mahlera. „Zazpívat Mahlerovy písně je velmi náročné. Navíc u nás pořád není Mahler tak oblíben, jako například ve Spojených státech. Měli jsme proto o účast na koncertu obavy. Ty se nakonec nepotvrdily a koncert z děl německy mluvícího skladatele židovského původu z Českomoravské vysočiny, což je pro náš festival velmi symbolické, byl důstojně navštíven,“ doplnil Böhnisch.

Kromě kulturních akcí se konaly také vzpomínkové akce na místech, připomínající rasové perzekuce a židovské spoluobčany ve městě.

Občanské sdružení Menora i sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově už začínají chystat příští ročník festivalu, který by se měl uskutečnit v prvním a druhém listopadovém týdnu.