Uvedení nejnovějšího dramatického textu Václava Havla v Klicperově divadle je výjimečné hned z několika důvodů. Dochází zde nejen k opětovnému setkání autora s režisérem Andrejem Krobem, který je po zásluze označován za dvorního režiséra havlovských dramat, ale také k setkání režiséra s novým textem, který napsal Havel po patnáctileté odmlce na poli dramatické tvorby. Tento mimořádně vzácný a po léta utužovaný vztah dvou tvůrců se ve sféře umělecké protíná se souborem Klicperova divadla, který je svou inscenační tradicí souborem otevřeným k osobitým či vyhraněným tvůrčím postupům.

Herci hradeckého divadla se navíc s divadelní estetikou a názorem, které si za svou dlouholetou kariéru režisér Krob vypěstoval, zdaleka nesetkávají poprvé. V Hradci Králové již inscenoval Havlovo Pokoušení a Vyrozumění, ale také hru Josefa Topola Sbohem, Sokrate!, která se svou asociativní poetikou od Havlových textů v zásadě velmi liší.

„Všechny Havlovy hry jsou svým způsobem příkazové. Tím, jak autor své texty precizně vypracoval, odebral v podstatě inscenátorům možnost, aby vykládali text jinak, než by si sám přál. Ale já jsem se Havlovi vždy podřizoval rád,“ říká režisér Andrej Krob.

Podle jeho slov je však Odcházení v něčem přece jen jiné než předchozí Havlovy hry. „Svou strukturou je otevřenější, ve větší míře dovoluje rozvíjení mimotextových prvků. Přesto se musím přiznat, že svou připravenou a promyšlenou koncepci během zkoušení opět posouvám a přehodnocuji směrem k Havlovi. Během zkoumání textu jsem ve své fantazii viděl mnohem větší inscenační prostor, ale nejspíš jsem ho přecenil. Nevadí to. Naopak, vracím se k autorovi s potěšením a úlevou, že se o něj mohu bezpečně opřít. Vždyť ho znám od jeho dvaceti let,“ přiznává Andrej Krob.

V roli Riegra, člověka opouštějícího politický svět, se představí Hynek Pech, v roli Ireny, Riegrovy dlouholeté přítelkyně, se mohou diváci těšit na Pavlu Tomicovou, úlohu Autora hry ztvární Jiří Zapletal, hlavního protivníka a následovníka „trůnu“ Vlastíka Kleina zahraje František Staněk a postavu Babičky, Riegrovy matky, Martina Eliášová.

Slavnostní premiéra Havlova Odcházení se uskuteční v sobotu večer v divadelním studiu Beseda.

Ladislav Zeman