Akce se zaměří na jedno z nejtemnějších období českých dějin, Heydrichiádu. Přednášet bude známý pražský publicista Karel Sýs.

„Autor řady novinových článků, reagujících jak na ožehavá témata minulosti, tak i současnosti a také knižních titulů, psaných jeho nezaměnitelným rukopisem, představí v Lomnici jednu ze svých nejnovějších prací. Její výstižný název zní Akce Heydrich s podtitulem příliš mnoho otazníků. Kniha o atentátu na tohoto nacistického Boha smrti se snaží konfrontovat všechna dosud známá fakta a vydedukovat nové odpovědi na staré otazníky a poodhalit mnohá skrytá tajemstv ,“ informoval ředitel muzea Jan Drahoňovský.

Kolem atentátu se jich vyrojilo hned od konce druhé světové války skutečně mnoho. Přispělo k tomu určitě i to, že mnoho zúčastněných nepřežilo tvrdé zásahy gestapa během stanného práva. „Za všechny nejasnost, kterých se v rámci přednášky Karel Sýs dotkne, telegraficky zmiňme alespoň některé: Proč Gabčík nestřílel? Kdo mohl mít zájem na smrti tohoto všemi obávaného nacisty? Bál se Heydricha též samotný Hitler a proč? Zabili ho Češi, Angličané, Němci nebo všichni dohromady? Kolik aktérů bylo na místě činu v osudnou chvíli? Byl atentát filmován pro budoucí generace? Jakou roli sehrál kontroverzní odbojář profesor Vaněk?,“ přiblížil přednášku Drahoňovský.

Zmíněnou knihu, společně s další, nazvanou Jak se bavila Praha, si budou moci zájemci zakoupit přímo v muzeu. Přednáška se podle slov ředitele muzea stane především holdem všem statečným vlastencům, ať už samotným atentátníkům, ale i jejím spolupracovníkům, kteří bojovali za obnovení naší samostatnosti ve složitých podmínkách protektorátu. V období, kdy v sázce byla doslova samotná existence českého národa. Akce je určena nejširší veřejnosti, nejen těm, kteří se zajímají o vojenskou historii. Vzhledem k očekávanému zájmu o tuto akci a omezené kapacitě vstupní haly doporučujeme občanům zajistit si rezervaci místa předem v kanceláři muzea, nebo na telefonu číslo 481 671 872. Vstupné na tuto přednášku je dobrovolné.