Pozvání tentokrát přijal prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., významný český historik, jehož odborné práce jsou uznávány nejen u nás, ale mají i mezinárodní ohlas.

Ve své vědecko výzkumné činnosti se historik zaměřuje především na problematiku politické a společenské struktury českého státu za posledních Přemyslovců, dále středověkého osídlení a kolonizace. Profesor Žemlička je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Roku 2002 byl jmenován profesorem pro obor české dějiny. Od roku 1970 působí v Historickém ústavu Akademie věd ČR, kde je vedoucím oddělení dějin středověku.

Je autorem řady monografií, odborných statí a jednoho historického románu. Z bohaté knižní produkce jsou nejznámější tyto knižní tituly: Století posledních Přemyslovců, Čechy v době knížecí, Přemyslovci. Jak žili, vládli a umírali, Počátky Čech královských a Přemyslovci. Budování českého státu.

A jaká témata čekají na posluchače lomnické přednášky? Velmi pestrý obsah se bude týkat těchto okruhů: česká kotlina v devátém století, posloupnost knížat a složení kmenů na našem území, počátky českého státu, konflikt knížete Václava s bratrem Boleslavem, centralizace a ,,říše“ knížete Boleslava, teorie o původu Slavníkovců a otázka příbuzenství s Přemyslovci, rozsah slavníkovského panství, zdroje konfliktů mezi těmito rody, role Vršovců, episkopát svatého Vojtěcha, tragédie na slavníkovské Libici v září roku 995, smutný epilog rodu knížete Slavníka – zavraždění sv. Vojtěcha pohanskými Prusy a smrt knížete Soběbora, význam této doby v českých dějinách a další.

Cílem této zajímavé přednášky je připomenout si nedávné výročí zániku rozsáhlého slavníkovského panství, do něhož spadalo i území dnešního Lomnicka.
Zmíněné události byly významným mezníkem v naší historii a znamenaly definitivní politické sjednocení českého státu.