„Poodhalte závoj a nahlédněte do tajů, krás a zajímavostí této podivuhodné země s přívětivými lidmi a pouštní krajinou, země opěvované skvělými básníky, plné krásných památek a bazarů se stále orientálním kouzlem. Írán je hornatou zemí opředenou pověstmi, bájemi a pohádkovými příběhy a jak magnet přitahující bohatou historií," zve na svůj pořad cestovatel.