První ptáci letošního roku patří mezi pelikány bílé a kadeřavé. „Do 4. ledna se narodila další tři mláďata pelikánů. Dvě jsou umístěna v odchovně ptáků v pavilonu Ptačí svět, kde je mohou vidět návštěvníci. Jedná se o ta mláďata, která jejich rodiče dobře nekrmí a ošetřovatelé je musí uměle dokrmovat. Krmení probíhá každý den v 10.30, ve 13, v 15.30 a v 18.20 hodin,“ uvedla Jana Myslivečková z odboru propagace.

Mladí pelikáni již od narození sami hltavě polykají rybičky, které jim ošetřovatelé předkládají na miskách. Do 5. ledna se v zoo narodilo celkem třináct mláďat. Vedle zmíněných pelikánů a sitatungy ještě čtyři antilopy impaly a dvě vodušky červené. V chovu všech těchto druhů Královédvorští patří k největším chovatelům vůbec. Třeba impal se zde narodilo přes 250.