Nese název Řekové mezi námi a je věnována sedmdesátému výročí příchodu zástupců řecké národnosti do Podkrkonoší. První část přibližuje příchod Řeků do Československa, včetně filmového dokumentu.

Druhá část výstavy se věnuje příchodu příslušníků řecké menšiny do našeho regionu. Díky dobovým fotografiím a dalším materiálům se můžete seznámit s historií královédvorské řecké menšiny.