Přibližuje výtvarné techniky a představuje výtvarníky Kateřinu Jínovou, která se věnuje broušenému sklu, a obrazy Patrika Rutkovského. Oba autoři vystavují díla z posledních let. Některá z nich se veřejnosti představila úplně poprvé. Protipólem k obrazů je užitnost vystaveného broušeného skla. I když vychází z užitnosti, tak se v jeho zpracování odráží autorčin pohled na svět – vše záleží na úhlu pohledu.

Semilský archiv zve na výstavu s názvem Mezi 2ma skly

(pjs)