Autor nové expozice Martin Böhm je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v ateliéru grafiky 2 u profesora Vladimíra Kokolii a v intermediálním ateliéru Tomáše Vaňka. V cyklu nazvaném Studna realizoval velkoformátové grafiky metodou sítotisku. Grafiky jsou spojené do jednoho celku.

Autor se při svých cestách zaměřil na „horkou“ hranici rozdělující Izrael a Palestinu a její vliv na člověka. Cyklus grafik nemá tak, podobně jako hranice, svůj jasný začátek a konec