Právě expozice královédvorského rodáka a kubistického sochaře světového významu Otto Gutfreunda má být hlavním počinem roku. „Bude to výstava ve velkém stylu. Celou sbírku autorových děl by měla zapůjčit Meda Mládková z pražského muzea Kampa, jednáme i se soukromými sběrateli. Zajímavostí budou i dva modely atiky, navržené pro Škodovy závody, kde se již objevuje známé logo s okřídleným šípem v kruhu,“ říká ředitelka Lucie Pangrácová.

Výstavní návrat Vladimíra Kokolii

Dalším velkým jménem české výtvarné scény je Vladimír Kokolia. Ten se ale poslední dekádu ve výstavních síních téměř neobjevoval. „Považuji ho za jednoho z nejzajímavějších českých malířů současnosti. Je ale velmi vytížený, učí na Akademii výtvarných umění, autorsky se stáhl do ústraní. Až koncem minulého roku se objevil v pražské galerii Špálovka. Tam se nám ho podařilo kontaktovat a domluvit výstavu. Jeho souhlas je pro nás hodně prestižní a přispěla k tomu hlavně práce z posledních několika let, kdy ocenil kvalitu výstav a prezentovaných autorů,“ doplnila Lucie Pangrácová.

Poslední výstavy Galerie města Trutnova byly hodně zaměřené na objekty. Ať již v podání Jaroslava Róny či Terezy Komárkové. Úvodní výstava roku, s vernisáží 25. ledna, proto nabídne malbu a grafiku v podání Pavla Roučky.

V Čechách není tolik známý, protože dlouhou dobu působil v zahraničí. Jeho tvorbu ocenila francouzská vláda a pasovala ho Rytířem Řádu akademických palem. Trutnovská veřejnost bude mít možnost zhlédnout jeho velkoformátová expresivní plátna, jejichž námětovým východiskem je figura, i když to nemusí být ve výsledné formě vždy rozeznatelné.

Před Uffem banán, na galerii moucha

Také letos galerie představí výtvarné umění i v exteriéru, a to v rámci akce Sochy ve městě. Už to bude třetí ročník, takže tři autoři a na třech místech. Nábřeží Úpy zpestří monumentální sv. Kryštof nesoucí Ježíška od Mariuse Kotrby, před společenským centrem Uffo kolemjdoucí naleznou třímetrovou mandarinku a banán od Tomáše Medka a na galerii či protější městský úřad přiletí třímetrová plastová moucha. Autor, mladý výtvarník Michal Trpák, ji zhotovil ve dvou variantách, zlaté a černé. Která z nich se objeví v Trutnově ještě není jisté. A na výběr budovy budou mít vliv technické možnosti instalace.

Plán výstav 2012

• Pavel Roučka 26. 1. – 3. 3.
• Miloslav Lhotský 16. 3. – 21. 4.
• Vladimír Kokolia 3. 5. – 2. 6.
• Tomáš Medek 6 – 7 2012
• Sochy ve městě 6 – 10 2012
• František Kaván 7 – 8 2012
• Otto Gutfreund 6. 9. – 13. 10.
• Jiří Kornatovský 25.10.–24.11.
• Irena Hirai a Lada Krupková-Křesadlová 6. 12. – leden 2013

Galerii města Trutnova se navíc daří nacházet a prezentovat osobnosti, které mají vztah k místu a zároveň jsou celorepublikově známé. Význam regionální v jejich případě rozhodně neznamená druhořadý. Ať už jde o trutnovského výtvarníka Miloslava Lhotského, malíře Františka Kavána z Jilemnicka či žacléřskou keramičku Irenu Hirai.

„Miloslav Lhotský oslaví v průběhu výstavy 80. narozeniny. Na velmi vysoké úrovni umí zasáhnout do mnoha výtvarných oborů, takže výstava bude určitě zajímavá,“ říká ředitelka galerie Lucie Pangrácová.

Představit předního českého krajináře Františka Kavána pomůže Krkonošské muzeum Jilemnice, které vlastní rozsáhlou sbírku jeho děl. „Chtěli jsme na letní měsíce zařadit právě výstavu tohoto druhu. Do města přijíždí hodně lidí kvůli horám, takže se to hodí,“ dodává Pangrácová.

Konec roku pak bude patřit keramice v podání Ireny Hirai, kterou doplní fotografie Lady Krupkové – Křesadlové. Výstava bude koncipovaná přímo pro zdejší galerii, některá díla mají být vyrobena takřka na míru.