Pod vedenním tanečního mistra Josefa Svobody několik desítek mladých lidí pravidelně navštěvuje kurzy společenského tance a chování. Tento týden se již konají první prodloužené, kterých se kromě žáků účastní také rodiče a blízcí frekventantů kurzů.