Z hudební přehlídky pro desetitisíce lidí v okresním městě by se tak měla stát zahradní slavnost (podle stejnojmenné hra Václava Havla) v jiné lokalitě. Lidé okolo zakladatele festivalu Martina Věcheta už oslovili obec Velké Svatoňovice i zdejší obyvatele.

„Pan Věchet u nás vlastní pozemky a se spolupořadateli informoval zastupitelstvo, že by tu podobnou akci chtěl pořádat. S touto myšlenkou na veřejném zasedání seznámil i místní občany," potvrdil starosta Velkých Svatoňovic Petr Martinec. „Obec na celé záležitosti nijak nepracuje. Osobně si myslím, že destinace není navržená příliš vhodně," doplnil Martinec.

Workshop ve velkosvatoňovických Končinách by se měl konat od 17. do 20. srpna. Určený bude pro výrazně omezenější kapacitu návštěvníků. Má se stát upomínkou k 30. výročí pořádání prvního oficiálního festivalu.

Zahradní slavnost, nebo také Open Air Workshop, by měla evokovat počátky a okolnosti vzniku trutnovského festivalu. „Tehdy sice vládla tuhá ruka totalitního režimu, ale převládala spiklenecká pospolitost. Energie návštěvníků-spiklenců a hudebníků se prolínala, lidé měli k sobě blíž. Festival se narodil v hospodě a později na soukromé louce, odkud nás rozehnala Státní bezpečnost, s Čuňasem a dalšímí organizátory nás pozatýkala a pozemek nechala postříkat močůvkou," vzpomněl Martin Věchet.

„Letos bychom se chtěli znovu sejít na louce v přátelském prostředí. V rámci zahradní slavnosti se uskuteční debaty, semináře a diskuze s osobnostmi ze společenského a kulturního života. Koncerty i divadla a tradiční open air bohoslužby budou během čtyř dnů propojovat kruh setkání. Jen doufejme, že bez močůvky," doplnil s úsměvem Věchet. Rozhoduje se prý mezi třemi místy, kam setkání přesunout.

Trutnoff 2015 - pátek„Pan Věchet informoval o plánovaném charakteru workshopu komornějšího ražení, než je známý festival v Trutnově," potvrdil zápis z dubnového veřejného zasedání zastupitelstva Velkých Svatoňovic.

Věchet má ve Velkých Svatoňovicích v současné době vyjednávat s majiteli o pronájmu jejich pozemků. Obyvatelé Velkých Svatoňovic však pořádání festivalu zatím příliš nakloněni nejsou. Na veřejném zasedání vznesli obavy o přesah akce na soukromou půdu. Očekávají projednání avizované slavnosti s konkrétní kapacitou, a tím upřesněným rozsahem workshopu na Končinách.

„Obec nemá zákonné pravomoci, jak zásadně ovlivnit konání akce na soukromých pozemcích. Bude se však dalšími jednáními snažit maximálně předejít rizikům," potvrdil starosta Petr Martinec.

Z trutnovského Bojiště festival odešel poté, co skončila nájemní smlouva areálu bývalému provozovateli. Město následně vyzvalo veřejnost, aby předložila nápady na jeho využití. Řešení zatím nenašlo. Organizátorům však nejistota nedovolila nasmlouvat včasné vystoupení kapel, proto se rozhodli charakter události omezit a lokalitu vyměnit.

V trutnovské veřejnosti se jako o dalších možnostech pořádání takzvané Zahradní slavnosti spekuluje o Malé Úpě, kde Martin Věchet pořádal hudební akce v uplynulém zimním období. A dále o Vlčicích, ke kterým náleží prezidentův Hrádeček. Starostové obou obcí však Deníku sdělili, že s nimi o takové možnosti nikdo nejednal.