Sem letos v červenci populární turnovské těleso zavítalo na pozvání svých nových přátel. Ti jejich vystoupení neváhali označit za kulturní událost roku, někteří z náhodných posluchačů dokonce po koncertu vyhledávali jednotlivé zpěváky, obdivovali jejich výkony a děkovali jim za nádherný zážitek.

Prostory kostela totiž údajně navštívili všichni významní podnikatelé čtyřtisícového městečka, přišli rovněž někteří letní hosté, díky kterým se zde množství obyvatel v těchto měsících až zdvojnásobuje.

V průběhu večera, který zahájili členové domácího West Cork Choral Singers pod vedením Diany Llewellyn, pak v podání českého sboru zazněly v průřezu jeho bohatého repertoáru staré liturgické chorály, písně mnoha národů, černošské spirituály, světové jazzové evergreeny a hlavně skladby A. Dvořáka a B. Smetany. Podle očekávání to byly opět především úpravy českých i slovenských písní a skladby národních klasiků, které nejvíce zaujaly posluchače.

Sympatie publika si vedle sólistů, Jitky Dvořákové a Václava Zajíce, okamžitě získali také dirigent a zakladatel sboru Vítězslav Čapek a vynikající klavírista, hudební skladatel Martin Hybler.

„Tak rozsáhlou akci jsme pořádali úplně poprvé a měli jsme velké obavy. Obešli jsme možné sponzory, prodávali jsme dokonce trička a upomínkové předměty, uspořádali i sbírku, abychom získali finanční prostředky na váš pobyt, kterým jsme chtěli opětovat vaši pohostinnost při naší návštěvě Turnova a krásné chvíle které jsme u vás strávili. Opravdu nic podobného jsme dosud nikdy nedělali, ale vyšlo to bezvadně.“ řekla hostům představitelka irského sboru.

Turnovští zpěváci, kteří byli týden ubytováni v rodinách, tak poznali život malého výletního městečka na nejzápadnějším pobřeží Irska, okolní ostrovy a místní pamětihodnosti. Hned po příletu byla pro Čechy například velkým zážitkem prohlídka staré výrobny irské Whisky, založené v Dublinu roku 1780 i objevení ryze české hospody v centru hlavního města s točeným Budvarem, Plzeňským a podobné zajímavosti.

Podle sbormistra Čapka tak sbor velmi dobře reprezentoval Turnov i české muzikantství a zřejmě vzniklo další velké přátelství, které už po léta trvá se sbory z Anglie, Francie, Švédska, Itálie, Slovenska a Maďarska.

Otakar Grund