Před vystoupením unikátního tělesa zazpívá semilská Jizerka, jež si letos přivezla z prestižní mezinárodní soutěže v belgickém Neerpeltu první cenu.
Stejnou příležitost mají už dnes posluchači v lomnickém Tylově divadle. Repertoár koncertu totiž již od 7. července nacvičovalo 40 dobře pěvecky školených mladých zpěváků ve věku od 18 do 30 let právě na zámku v Lomnici nad Popelkou.

To je velké vyznamenání a ocenění lomnického kulturního života, které nepochybně vstoupí do historie české sborové obce. Poslední vystoupení tělesa se uskuteční v Praze.

EuroChoir byl založen v roce 1982 a od té doby se střídají organizátorské země tak, aby se účastníci jednotlivých ročníků mohli seznámit s kulturním bohatstvím celé Evropy. Letos zazní ukázky nejen staré, ale zejména současné hudby, a to jak církevní, tak světské, včetně několika lidových písní v nastudování renomovaných sbormistrů, Franze M. Herzoga (Rakousko) a Jaroslava Brycha (Česká republika). Rakouský sbormistr se zpěváky nacvičoval jednak své skladby Kyrie (Missa lux caelestis) a Time To Leave, dále Cantate Domino C. Monteverdiho, rakouské lidové písně a kompozice. Český dirigent pak díla B. M. Černohorského, J. Hanuše, J. Temla, Zd. Lukáše, Ant. Tučapského a lidové písně v úpravě M. Rajchla.

Hlasovou přípravu zpěváků vedla v uplynulých dnech Nadia Ladkany (ČR), sbormistryně semilské Jizerky. Festival EuroChoir umožňuje navázat trvalá přátelství mladým lidem z celé Evropy.

K posílení mezilidských vztahů a sociálních vazeb v unikátním uměleckém tělese přispívají i společné výlety a akce v rámci doprovodného programu festivalu. Náročná příprava koncertu a pobytu hostí u nás by se neobešla bez pomoci města Semily a vstřícného přístupu římskokatolické farnosti.

Jaroslav Vávra