Letos akci organizovala obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks spolu s obecním úřadem a Galerii vín Stanislava Rudolfského.

Dopoledne se většina programu konala na nábřeží. Tady bylo možné navštívit tržiště s výrobky lidových řemeslníků. Na bývalém parkovišti pod Hospitalem čekala především na děti domácí zvířátka. Byla tu i možnost projížďky na koni. Odpolední program začal na kaskádovém schodišti. Zakladatel festivalu Theatrum Kuks Stanislav Bohadlo připomněl čarodějnické tradice na Šporkově panství, trubači fanfárami zahájili sezonu. A po kaskádách začala téct voda.

O dobrou pohodu se postarali místní Geisslerovi Hofkomedianti, kteří předvedli barokní hříčku, ovšem hranou na chůdách, s názvem Křesťanské hodiny. Další program byl připraven v Galerii vín, která je umístěna ve sklepení Hospitalu.

Letošní Vítání jara ukázalo, jak by měla akce vypadat v dalších letech. „Samozřejmě počítáme každý rok s nějakými novinkami. Například tržiště by se mělo každý rok zaměřit na jedno řemeslo, které by si tu lidé mohli i vyzkoušet,“ vysvětlil Jiří Skalický, ředitel Revitalizace Kuks. Cílem je nabídnout nejen návštěvníkům, ale také místním obyvatelům pestrý program pro všechny generace. Proto společnost počítá se spoluprací dalších organizací, které mají zájem na rozvoji barokního areálu a obce. Připravuje také akce, které by měly zlepšit vzhled některých budov bývalých hraběcích lázní nebo opravu cest.