Široký rozsah se neprojevuje jen v počtu autorů, kteří se zhostili jednotlivých kapitol, a který se zastavil na čísle třicet sedm, ale také množstvím zpracovaného materiálu, obdobím v knize mapovaným a okruhem oblastí, do nichž kniha nahlíží.

Smržovka Pohledy do historie dávné i nedávné je první takto rozsáhlou publikací od roku 1926 v českém jazyce. Mravenčí badatelská činnost přináší dosud nepublikovaná fakta i vyložené objevy o Smržovce v období od první poloviny 16. století po současnost.

„Ukázalo se například, že první zmínka o Smržovce je starší, než se dosud uvádělo. Vůbec poprvé se dočteme o vývoji města po druhé světové válce,“ uvádí nakladatel knihy Roman Karpaš a dodává: „Na knize je také unikátní, že kromě renomovaných autorů a místních znalců v ní dostali prostor i pamětníci. Jejich výpovědi a svědectví plasticky dokreslují život zdejších obyvatel. I díky tomu máme co do činění s mimořádně čtivým dílem.“

Práce na knize trvaly několik let, neboť bylo mimo jiné potřeba zpracovat velký objem materiálu. Rozsahu s řadou tematických oblastí odpovídá také velký počet autorů, kteří se do práce zapojili.

Vedle kapitol zkušených vědců a znalců místních poměrů se dílčích částí zhostili i nadšenci z místa i blízkého okolí. Oba dva typy autorství mají v knize své místo a vzájemně se vhodně doplňují.

„Jako člověk, jehož rodina žije ve Smržovce už pátou generaci, mám obrovskou radost, že takováhle kniha vychází. Zvlášť, když je v češtině, a když vezmeme v potaz, že poslední takto zaměřené dílo vyšlo už v roce 1926,“ říká smržovský starosta Marek Hotovec.

„Jako starosta zase musím vyzdvihnout práci všech, kteří se na vzniku publikace jakkoliv podíleli. Ať jsou to autoři, ti, kteří zapůjčili materiály, nakladatel a mnozí další. Myslím, že to je ten nejšťastnější způsob, jak mohli ukázat, že jim na jejich městě záleží,“ dodává Hotovec. Slavnostní představení knihy Smržovka Pohledy do historie dávné i nedávné se ve čtvrtek konalo v kostele sv. Archanděla Michaela.